Naszą główną misją jest pomoc naszym klientom w osiąganiu ich celów.

HortiConsult została stworzona aby wspierać ogrodników we wszystkich aspektach związanych z ich działalnością. Począwszy od pierwszej idei „chcę prowadzić ogrodnictwo”, aż do momentu kiedy są widoczne faktyczne efekty uprawy.

Na początku współpracy z nowym klientem pracujemy nad zbudowaniem wzajemnego zaufania i stworzeniem doskonałych relacji. Chcemy, aby nasi klienci przekonani byli do najwyższej jakości oferowanych usług konsultingowych. Istotne jest, aby na samym początku klient uzyskał pewność, co do finansowych aspektów współpracy. Kolejnym krokiem jest analiza konkretnych potrzeb i oczekiwań klienta. Następnie informujemy o szansach na pozytywne rozwiązanie problemu, ale także o potencjalnych zagrożeniach. W dalszej części sporządzamy szczegółowy „opis projektu” w podziale na etapy, harmonogram. Wreszcie, projekt jest przedmiotem oceny przez klienta. Każda opinia jest mile widziana, każda sugestia jest brana przez nas pod uwagę. Ostateczna wersja projektu musi zostać zatwierdzona przez naszego klienta.

Podczas spotkań „face to face”, połączeń konferencyjnych oraz rozmów telefonicznych, informujemy naszych klientów o postępach w realizacji danego projektu. Przez cały czas realizacji jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące modyfikacji struktury danego projektu. Elastyczność i bliska współpraca z naszymi klientami jest naszym kluczem do sukcesu.