Analiza sporządzania jest zgodnie z wymaganym formatem, określonym przez bank lub inną instytucję. Analiza jest zawsze dopasowana do wymagań, zawiera niezbędne informacje oraz jest ukierunkowana na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.
Wykonana analiza pozwala naszym klientom podjąć racjonalne decyzje, które są oparte na odpowiedziach na poniższe zagadnienia:

  • dochodowość projektu
  • najlepsza forma finansowania
  • wzrost efektywności działalności przedsiębiorstwa

Biznes plany/studia wykonalności są zawsze tak skonstruowane, aby dostosować je do wymagań klienta, jeśli chodzi o format techniczny, opis projektu oraz w szczególności finansowe aspekty projektu. Wskaźniki finansowe  prezentowane są na wykresach obejmujących kilka lat. Biznes plany obejmują m.in. projekcję przychodów ze sprzedaży , kosztów, cash flow, rachunek zysków i strat.