HortiConsult świadczy usługi konsultingowe w zakresie:

  • sporządzania studium wykonalności, biznes planów, analizy finansowej
  • doradztwa biznesowego oraz bankowego
  • organizowania finansowania przedsięwzięć
  • zarządzania projektami