Współpracujemy z największymi międzynarodowymi bankami. Naszymi partnerami są także fundusze venture capital, private equity oraz anioły biznesu, a także firmy konsultingowe, kancelarie prawne, specjalizujące się w doradztwie finansowo-prawnym, znające specyfikę rodzimych rynków.

Nawiązaliśmy również współpracę z ambasadami, wydziałami handlu i promocji, izbami handlowymi, gospodarczymi oraz konsulami honorowymi w: Rosji, Meksyku, Kazachstanie, Serbii, Chorwacji, Białorusi, Ukrainie, Bułgarii, Słowacji, a także w wielu innych krajach.

W Polsce naszymi partnerami są agencje wspierające eksport oraz rozwój gospodarczy, centra eksporterów/importerów, a także korporacje ubezpieczeniowe.